توصیه های محیط زیستی برای خانه تکانی شب عید – زهل گرافیک

محمد حسین بازگیر رئیس محیط زیست شهر تهران؛ در رابطه با نکات محیط زیستی هنگام خانه تکانی اظهار کرد: به ایام پایان سال نزدیک می شویم و بهتراست حفظ محیط زیست را از خانه های خود آغاز کنیم
زمانی که به طبیعت می رویم بهتر است در رابطه با آن منطقه اطلاعات کسب کنیم چرا که طبیعت دارای نقاط قوت و ضعف و همچنین حساسیت است.

درخریدهای پایان سال تا حد امکان پسماند کمتری تولید کنیم و از کیسه های پلاستیکی استفاده نکنیم.

محمد حسین بازگیر رئیس محیط زیست شهر تهران؛ در رابطه با نکات محیط زیستی هنگام خانه تکانی اظهار کرد: به ایام پایان سال نزدیک می شویم و بهتراست حفظ محیط زیست را از خانه های خود آغاز کنیم.

زمانی که با خودرو به طبیعت می رویم گونه های گیاهی و جانوری ریز و درشت را زیر لاستیک های خودرو از بین می بریم. سعی کنیم خودروهای خود را در معابر رسمی و جاده هایی که امکان رفت و آمد است، ببریم.

بسیاری از آتش سوزی هایی که در جنگل ها اتفاق می افتد از بی احتیاطی عوامل انسانی است چرا که انسان آتشی را که در طبیعت روشن می کند خاموش نمی کند.

وی با بیان اینکه برای حفظ طبیعت از کوله بار سفرمان آغاز کنیم، ادامه داد: غذایی که در کوله خود به طبیعت می بریم کمترین نیاز به انرژی را داشته باشد چرا که بهتراست از ظرفیت های آن منطقه استفاده کنیم نه از داشته هایش.

رئیس محیط زیست شهر تهران تاکید کرد: زمانی که به دل طبیعت می رویم ردپایی از خود با زباله و پسماند نگذاریم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

از مواد شیمیایی در خانه تکانی استفاده نکنیم چرا که به آب و خاک آسیب می رساند از این رو سعی کنیم از شوینده های سازگار با محیط زیست استفاده کنیم.

بازگیر گفت: درخانه تکانی در زمان شست و شو در مصرف آب صرفه جویی کنیم چرا که بارش باران در کشورما نسبت به تمام نقاط دنیا کمتر بوده و سرانه بارش در ایران یک سوم کل دنیا است.